Delovski d.o.o. Opis programa

 

 

Dnevnik izmjena za Bouquet - aplikaciju za Apple Macintosh i Microsoft Windows
Računovodstvo, Fakturiranje, Fiskalizacija i POS blagajna, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Loko vožnja, Radni nalozi, Proizvodnja...

 

Programski dnevnik

  Kako se program bude nadopunjavao tako će se i ove stranice mijenjati. Redoslijed je takav da su najnovije
stvari uvijek na vrhu, a označene su mjesecom i godinom kada je dorada programa napravljena.

 

  05/2024

  U programu Bouquet podaci se unose u rubrike koje imaju svoju zadanu duljinu tj. maksimalni broj znakova koji
su može upisati. Za neke rubrike dodana je mogućnost pametnog prelijevanja teksta u sljedeću povezanu rubriku.
Ovo je primjer kopiranja teksta u rubrike adresara, kartice arikla i na kraju u stavke računa.

 

 

  Ovaj video je bolje pogledati na Youtube kako bi sve bilo krupnije a prikazano je puno detalja na ekranu. Prvo
se kopira adresa u adresar, označena su sva tri reda i nakon kopiranja redovi su razmješteni kako treba u adresaru
programa Bouquet. Do nedavno bi trebalo kopirati red po red.

  Zatim se kopira nešto dulji naziv artikla u popis robe. Također se sadržaj razmješta u više redova. Na kraju se
u račun kopira još dulji tekst i on se razmješta u rubrike za opis odnosno naziv robe ili usluge. U računu je zatim
potrebno proći kroz sve redove kako bi rubrike šifre artikla dobile oznaku slobodnog opisa.

  Nešto nalik je postojalo i ranije. Kod dodavanja nove adese bilo je moguće u izborniku Procesi odabrati naredbu
'Rasčlamba adrese...' gdje se moglo sa Copy/Paste ubaciti nečiji naziv i adresu uz telefon i e-mail pa bi program
sam to razbio u posebne rubrike koje se po poterebi mogu i modificirati prije prebacivanja na samu karticu adresara.

 

 

 

  04/2024

  U adresaru je sada moguće staviti oznaku 'Kupac građanin' tj. kupac za kojeg nije potreban unos identifikacijskog
broja kao što je oib ili pdv broj. Kada u rubrici 'Država' postoji upis a nije "Hvatska" jer se i prazno polje
tretira kao Hrvatska, izbor takvog kupca na računu postavlja račun za izvoz (8). Ovisno o oznaci uz polje 'EU'
račun će se dodatno postaviti i kao 'Isporuka dobara unutar EU' ili pak dobiti oznaku 15 kao 'Izvozne isporuke'
za treće zemlje izvan EU.

  U Osobnostima se takav kupac građanin može postaviti kao zadani kupac kada se na računu ne bira kupac iz adresara
već se samo upiše nečije ime i adresa.

 

  03/2024

  U dijelu 'Knjige & Liste' u drugoj grupi pregleda nalazi se i 'Pregled prodaje' koji ispisuje listu
svih prodanih artikala u određenoj poslovnoj jedinici za zadano razdoblje. Ako se u rubriku odnosno filter
s lijeve strane ovog prozora s oznakom 'Firma:' upiše neka adresa iz adresara to je za ovaj pregled dobavljač
što često nije ono što korisnik želi. Kako onda ispisati ovaj pregled za nekog kupca?

  Potrebno je izabrati četvrtu grupu pregleda i opciju 'Promet s kupcem...'. Sada se upis u rubriku 'Firma:'
gleda kao kupac a ne dobavljač. U prozoru koji se pojavljuje treba odabrati 'Pregled prodaje' i sada će lista
prikazivati artikle prodane izabranom kupcu. Ovdje je čak moguće i kombinirati oba filtera. Odmah ispod izbora
'Pregled prodaje' u ovom dodatno prozoru nalazi se izbor 'Pregled prodaje dobavljača' sa pripadnom rubrikom i
ovako se može dobiti pregled prodaje artikala izabranom kupcu i to samo od izabranog dobavljača.

  Novost je da dodatni prozor za promet kupca ili dobavljača sada pamti zadnji odabir pa kod ponovnog poziva
nije potrebno iznova birati željeni ispis.

 

  02/2024

  Napravljena je Tehnička napomena 016 - TIPKA 'ALT' KOD IZBORA NAREDBI sa opisom
dodatne funkcionalnosti naredbi iz glavnog izbornika koje su dostupne pritiskom na tipku 'alt'.

 

  01/2023

  Jako puno promjena vezanih uz euro. U prošloj godini EUR je bio strana valuta. Sad je to HRK.

 

 

 

  Svi dokumenti imaju standardno oznaku Eur. Pregledi dokumenata mogu biti u eurima, kunama i bilo kojoj
drugoj valuti za koju se upisuje tečaj. Kod unosa dokumenata, u rubrikama za upis vrijednosti očekuje
se naravno iznos u eurima ali po potrebi može se upisati i iznos u nekoj drugoj valuti ukoliko se odmah
iza vrijednosti upiše oznaka te valute.

 

 

  Tabele prometa imaju izbor godine i valute, obično u gornjem desnom kutu. Tekuća i sve ranije godine mogu
se u tabelama prikazati u eurima i kunama.

 

 

  12/2022

  Došlo je do promjena vezano uz priznavanje pretporeza s računa primjljenih od subjekata koji plaćaju
porez na dodanu vrijednost po naplati. Da bi se to moglo pravilno promatrati potrebno je imati sređen
adresar i uredno upisivati knjige ulaznih računa.

  Oznake u adresaru nalaze se pri dnu kartice. NPO - ne podliježe oporezivanju, OPN - oporezivanje prema
naplati. Tu su i oznake R-1 te R-2 koje su ostatak starih vremena ali se i dalje koriste. Oznaka R-1
se koristi za regularne subjekte koji su obveznici plaćanja PDV-a po izdavanju računa dok se R-2 oznaka
koristila do 2013. godine i potrebna je kod ulaska u stare godine. Trenutno je bolje nemati aktivne
subjekte s ovom oznakom. Jednog dana se to možda promijeni ali sada je najbolje sve R-2 subjekte prebaciti
na OPN, tj. po naplati.

  Ovo sve je razlog zašto se u pregledima adresara i knjige ulaznih računa mogu izlistati za sve ili samo
za određeni tip poreznih obveznika. Postoji pet različitih opcija.
1. Sve;
2. Ne podliježe oporezivanju (NPO);
3. R-1;
4. R-2;
5. Oporezivanje po naplati (OPN).

  Ove oznake prikazuju se u modulu 'Knjige & Liste' kad su izabrani ispisi adresara ili pregled pod nazivom
Knjiiga svih ufa (ili knjiga ulaznih računa kakva je bila prije puno godina) kao i sve ostale knjige ulaznih
računa prema naplati.

 

  11/2022

  Euro umjesto kune od 1. siječnja 2023.

  Pripreme su za uvođenje Eura. Do sada je aplikacija Bouquet kao domaću valutu imala upisanu kunu sa
oznakom Kn. Euro se vodio kao jedna od mogućih stranih valuta, velikim slovima EUR. To se od iduće
godine mijenja u Eur za domaću valutu i HRK kao alternativnu valutu s fiksnim tečajem kao 1 / 7,5345
odnosno 1 Eur = 0.132723 HRK. Ovakav tečaj je zapravo potreban da bi se konverzije pravilno računale.
Tečaj se uvijek zadavao u odnosu na stranu valutu a ne prema domaćoj.

  Sve tabele prometa dobijaju i izbornik valute. Kod gledanja prometa po kupcu ili dobavljaču, kod prometa po
kontu ili kartici nekog artikla sve se može prikazati u domaćoj valuti kao i nekoj od drugih valuta postavljenih
u postavkama sustava. To znači da će nakon 01.01.2023. biti moguće sve promatrati u kunama i eurima.

  Dodatno, kod upisa nekog iznosa može se upisati iznos u drugoj valuti ukoliko se odmah iza broja upiše i
oznaka valute. Na računu, predračunu, dokumentu knjiženja ili virmanu za plaćanje se može upisati iznos sa
oznakom strane valute koji će biti preračunat u domaću. To znači da se na knjiženju u kolone duguje ili potražuje
može upisati 100eur i pod uvjetom da se u tom redu nalazi datum na taj dan će 100eur biti preračunato u kune.
Jednaki postupak biti će moguć i iduće godine. U rubriku za unos neke vrijednosti moći će se upisati kunski
iznos i on će automatski biti preračunat u eure. Npr. upis "100HRK" će se preračunati u eure po fiksnom tečaju
tj. 100 * 0.132723 = 13,2723 odnosno 13,27 eura.

  U primjeru s Youtube videa pretvaramo 169 eura u 1.275,73 kuna pošto je račun u kunama.

 

 

 

 

  09/2022

  Otvorena je posebna Facebook stranica sa komentarima vezanim uz program Bouquet

 

  08/2022

  Za pretplatnike servisa Moj-eračun moguće je preuzimanje podataka o primateljima računa sa servisa.
Kod slanja se provjerava je li primatelj registriran kao takav a po potrebi se preuzima i mail
adresa kada je rubrika mail adrese prazna.

Dodatno, kod dodavanja adresa u adresar, pored postojećih preuzimanja podataka sa Sudskog registra
te VIES servisa Europske Unije, novost je i preuzimanje podataka sa servisa Moj-eračun. Ovaj Youtube
video opisuje kako se to radi.

 

  05/2022

  Tabela virmana korisna je za kreiranje uplata koje se često ponavljaju i ovise o nekom početnom iznosu koji
može biti konstantan ili varijabilan. Ostatak rubrika se popunjava kao i na željenom virmanu uz napomenu
da će doslovan tekst JOPPD ili OIB biti zamijenjeni sa pripadnim vrijednosima. Na konačnom virmanu biti će
upisan broj koji za taj dan ogovara rednom broju JOPPD obrasca a OIB će biti zamijenjen s OIBom pravnog
subjekta.

 

 

  Ovdje su u pitanju dva virmana kod isplate dobiti. Prva formula se odnosi na na 10% od osnovice
uvećan još za 18% prireza što matematički daje potreban iznos kada osnovicu pomnožimo sa 0,118
a drugi virman se odnosi na ostatak, tj. 'osnovica - R1' gdje je R1 referenca na iznos prvog
virmana. Obije vrijednosti su zaokružene na dvije decimale zbog točnosti obračuna.

 

  04/2022

  Popunjavanje virmana doživjelo je par izmjena. Zapravo je najveća dopuna napravljena na modulu za
pregled izvoda skinutih s internet bankinga. Uz postojeće opcije za zatvaranje računa prema uplati
sa izvoda dodana je mogućnost kreiranja novog virmana prema već postojećoj uplati.

Sada je moguće napraviti novi virman koji će odmah dobiti današnji datum prema uplati odnosno isplati
i to tako da će za uplate prema nama napraviti novi virman koji će imati naš IBAN u korist a kada radimo
novi virman na osnovu isplate onda se naš IBAN tereti za navedeni iznos. Također se prepisuju i poziv na
i svi ostali podaci sa izvoda po kojima je moguće napraviti određene izmjene prije spremanja.

Na samom virmanu je dodana mogućnost izravnog umetanja našeg OIB-a ili JOPPD broja na osnovu datuma
da bi se olakšao unos ta dva podatka u rubrike poziva na broj i opisa plaćanja.

 

  Zbog mogućnosti brzog popunjavanja virmana na ovaj način moglo bi zbog nepažnje doći do krivog
upisa u rubrike računa IBAN pa je kod spremanja dodana provjera i upozorenje ukoliko niti jedan
od računa nije naš.

Pružena je mogućnost popunjavanja virmana za bilo koga u bilo čiju korist, bilo da su u pitanju pravne
ili fizičke osobe, ali na kraju će postojati upozorenje kad su oba računa različita od naših. Na samom
korisniku je odluka hoće li takve podatke zadržati ili ispraviti.

 

  12/2021

  Napravljene su neke izmjene tabelama prometa računa. Na izlaznim računima kao i na ulaznim hiperlinkovi
na rubrici broja računa prikazuju tabele prometa po računima koje inicijalno prikazuju sve otvorene račune
tekuće godine. Brojne opcije na prikazu nude prikaze računa po vrsti plaćanja, poreznom statusu itd.

Sada se lako dobije osnovica računa kao i pripadni PDV. Sve rubrike koje u naslovu imaju oznaku ~ na
jednostavan klik prikazuju alternativni sadržaj. Tako zadnja kolona koja početno prikazuje neplaćenu
razliku sada nudi i prikaz plaćenog ili neplaćenog dijela PDV-a. Ovo je posebno korisno za brzu kontrolu
kod obveznika po naplaćenoj realizaciji.

Među filterima u donjem dijelu tabele nalaze se i korisnici aplikacije tako je ovdje vrlo lako moguće
dobiti prikaz po osobama koje su neki dokument unjele u sustav.

 

 

  12/2020

  Kada se iz osnovne evidencije treba ispisati otvorene stavke prozoru 'Knjige & Liste' se bira
izbornik promet s kupcem i nakon izbora kupca iz adresara i zatim bira 'Kartica otvorenih stavaka'.
To naravno daje stanje s jednom firmom. Da bi se dobio pregled svih kartica koje imaju saldo treba
u istoj grupi ispisa odabrati 'Otvorene stavke kupaca' i tako se dobija niz kartica po svim otvorenim
kupcima.

  10/2020

  Na evidenciji osoba se nalaze hiperlinkovi za brzo kreiranje virmana za osobna primanja. Stvara
se novi virman sa imenom primatelja, datumom, a popunjava se iban i poziv na broj koji odgovara
izabranom tipu osobnog primanja. Npr. 100 - Osobno primanje isplaćeno u cijelosti; 110 - Isplata
dijela osobnog primanja; 120 - Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio; 130 - Ugovor o djelu;
140 - Rad za vrijeme školovanja; 150 - Isplata dividende; itd. sve do šifre 399 - Ostala osobna
primanja.

  08/2020

  Napravljena je Tehnička napomena 015 - PRETRAŽIVANJE DOKUMENATA sa mogućnostima
pretraživanja dokumenata u programu Bouquet. Opisano je osnovno pretraživanje po nazivu, broju,
datumu kao i pretraživanje po svim ostalim rubrikama dokumenata u programu.

  07/2020

  Na ulaznom računu se nalazi hiperlink za izravno kreiranje virmana uplate računa sa svim podacima
preuzetim sa samog računa a pripadni IBAN se kopira iz adresara.

Sada je jednaka funkcionalnost dodana i na dokumente putnog naloga i locco vožnje. Desni klik na
broj dokumenta nudi mogućnost stvaranja virmana isplate. Za locco vožnju i putni nalog je važno da
je ispunjena rubrika osobe pošto se traži pripadni IBAN za osobu koja mora biti upisana u imenik osoba.

  06/2020

  Pregled robe nabavljene od određenog dobavljača i prodane određenom kupcu sada se nalazi unutar
ostalih pregleda u grupi Promet s kupcem...

  Firma koja se bira u glavnom prozoru 'Knjige & Liste' je kupac. Kada se pojavi dodatni prozor
za unos detalja, tamo se može odabrati određeni dobavljač. Ukoliko se odabere sažetak biti će
prikazani ukupni prometi za svaki artikl. U suprotnom, vidi se svaki pojedini račun.

  05/2020

  Polog utrška i upis prometa su automatizirani iz dijela programa za izdavanje POS računa. U
Procesima se nalaze naredbe 'Prijenos prometa' i 'Polog utrška'.

  Izborom tih naredbi stvara se nova automatski popunjena uplatnica ili isplatnica blagajne koju
je potrebno samo spremiti. Stanje blagajne se uvijek može vidjeti na samoj uplatnici ili
isplatnici a od sada i na gumbu Informacije na POS računima.

  07/2019

  Formiranje e-računa usklađeno je sa izmjenama u XML strukturi a dodana je i varijanta pune UBL 2.1
usklađenosti tj. dodana je opcija spremanja formiranja u FINA formatu.

  Kad se šalje račun preko servisa Moj-eračun na korisnike koje podržava FINA, potrebno je kao
mail primatelja upisati fina@moj-eracun.hr ili ga izabrati iz izbornika pored same rubrike.

 

 

  Privitci uz e-račun su također omogućeni. U gornjem dijelu prozorčića za slanje nalazi se gumb
za odabire privitaka. Može se dodati alternativni PDF ispisa računa kao i bilo koji drugi povezani
dokument, pdf, xls, itd.

 

 

  05/2019

  Dodana je provjera kod upisa za formate koji se koriste za OIB i IBAN. Određena provjera postojala je
i ranije ali sada su provjere cjelovite a IBAN se provjerava čak i za inozemne račune.

  OIB i IBAN imaju kontrolni broj koji se računa iz ostalih brojeva čime je umanjena mogućnost greške
kod unosa.

  11/2018

  Tabele prometa imaju jednostavnu metodu filtriranja prikazanih podataka jednostavnim dvoklikom na bilo
koju rubriku unutar stavki tabele. Npr. tabela računa se tako dvostrukim klikom na iznos 127,99 kn može
u trenu pretvoriti u tabelu koja prikazuje samo redove koji sadrže spomenuti iznos. Ali ako se dvaput
klikne na neki podatak i pri tom drži tipka Alt, cijela tabela će se svesti na redove koji nemaju taj iznos.

  Ovom metodom se lako mogu vidjeti stavke koje isključuju početno stanje, sva knjiženja osim izvoda itd.

  10/2018

  Na tabeli knjiženja sada postoji i povezani konto, npr. kada gledamo konto kupca a postoji i njegov konto
za avanse. Kod prvog prikaza knjiženja na taj dodatni konto nisu uvrštena u sadržaj tabele ali se mogu
uključiti kako bi se dobio zajednički pregled i saldo.

  05/2018

  Na POS računima postoje dvije rubrike za upis kupca. U pitanju mogu biti pravne ili fizičke osobe.
Rubrika 'Kupac:' odnosi se na pravne osobe i vezana je uz osnovni Adresar programa Bouquet. Rubrika
'Korisnik:" namijenjena je upisu osoba kada je potrebno vezati fizičku osobu uz račun. Ova rubrika
vezana je uz evidenciju posjetilaca, tj. članova kluba, VIP kupaca i svoih ostalih čije podatke
želite vezati uz račun.

  Unutar rubrike važi standardni način pretraživanja evidencije dostupan izborom naredbe 'Nađi' ili
pritiskom na ikonu u toolbaru. Za slobodan upis osobe koja nije u evidenciji, moguće je dvaput
kliknuti na naslov rubrike i tada će se pojaviti prozorčić u koji je moguće upisati naziv kupca
koji nije u već postojećoj evidenciji.

  01/2018

  Postrožen je upis izlaznih računa koji su plaćeni karticom. Ukoliko u postavkama postoje upisane pojedine
kreditne kartice račun zaista mora biti označen sa ispravnom kreditno karticom (npr. Diners) tako da
sada kod upisa novih računa treba izabrati kojom karticom je račun plaćen.

  Uz pojdine kreditne kartice moguće je upisati i konta kojima će biti zatvarani računi i to posebno za izlazne
posebno za ulazne račune tako da se sada kod prijenosa na knjiženje koristi ovdje upisani konto za svaku
pojedinu kreditnu karticu.

  U postavkama je moguće namjestiti za POS printere i ininicijalni format papira koji će automatski biti izabran
kod ponovnog ulaska u program bez potrebe korištenja opcije Datoteka -> Postavi stranicu...

 

  11/2017

  Napravljena je Tehnička napomena 014 - KNJIŽENJE RAČUNA sa napomenama o knjiženju izlaznih i ulaznih
računa te postavkama za knjiženje u programu Bouquet.

  10/2017

  Napravljena je Tehnička napomena 013 - KONTO KALKULATOR o načinu izvoza financijskih izvještaja
u Excel ili neki drugi tablični kalkulator.

 

 

  08/2017

  Napravljena je tabela prometa i za sintetička konta. Kao svojevrsna mini-bilanca prikazuje struktuirano pripadnu
pod-sintetiku koja se može otkrivati i sakrivati pritiskom na plus/minus znak pored konta.

  06/2017

  Dopunjena je Tehnička napomena 003 - POREZNA OBVEZA vezano uz naknadno oslobođenje izvoza u
okviru osobnog putničkog prometa. Sada se može birati i po kojem datumu će izlazni račun ući u PDV obrazac.

  04/2017

  Na ulaznim računima je dodana mogućnost odgođenog odbitka pretporeza. Potrebno je označiti kvačicu uz
ovu opciju, tj. uključiti u poreznom dijelu evidencije ulaznih računa kvadratić 'Odgođeni odbitak pretporeza'.
Zatim u izborniku Procesi treba odabrati naredbu 'Razrada računa...' gdje se pritiskom na gumb 'Podijeli
uslugu' dobijaju mjesečni iznosi poreza sa pripadnim osnovicama. To su pretporezi koji će se koristiti
prilikom mjesečnog obračuna PDV-a.

  03/2017

  Na svim dokumentima je proširen spektar informacija koje se pojavljuju u statusnoj traci kod prolaska
miša iznad pojedinih rubrika. Kad je upisan tečaj za strane valute, prolazak mišem iznad bilo kojeg iznosa
na dokumentima prikazuje iznos u svim valutama za koje postoji tečaj. Također se prikazuju dodatni
podaci vezanu uz adresu iz adresara, iznosi poreza za tarifnu stopu, iznos rabata za upisani postotak.
Na maloprodajnim računima se tako može vidjeti cijena umanjena za PDV a na veleprodajnim cijena
uvećana za PDV.

 

 

  01/2017

  Dodana je podrška za nove protokole kod fiskalizacije. Sada je potrebno imati minimalno MacOS X 10.9.5
odnosno Windows 7 ili noviji.

 Porezna uprava: Obavijest obveznicima fiskalizacije da je danas 09.01.2017.g. ukinuta podrška za SSL v3 i
TLS v1.0 enkripcijski protokol na CIS-u Porezne uprave

  Aplikacija Bouquet i dalje podržava MacOS X od verzije 10.4.11 na PPC procesorima ukoliko se ne koristi
fiskalizacija. U suprotnom potrebno je novije Macintosh računalo s intel procesorima i minimalno MacOS X
10.9, tzv. Mac OS Mavericks.

  12/2016

  Dovršen je modul za evidenciju Loko vožnje. Podržan je unos prijeđenih kilometara kao i početnog i
završnog stanja brojila u automobilo što će pojednostaviti unos podataka. Za sve kartice u adresaru može se
upisati odaljenost u kilometrima od našeg sjedišta kako bi se te vrijednosti prenijele na ovaj obračun.

  09/2016

  Napravljene su dvije nove tabele prometa. Na izlaznim računima kao i na ulaznim postoje novi hiperlinkovi
na rubrici broja računa. Prikazuju se tabele prometa po računima koje inicijalno prikazuju sve otvorene račune
tekuće godine. Brojne opcije na prikazu nude prikaze računa po vrsti plaćanja, poreznom statusu itd. Tako se
vrlo brzo mogu vidjeti samo oni računi kod kojih je u pitanju tuzemni prijenos porezne obveze, izvoz usluge
ili robe u EU, kao i dijelom plaćeni, potpuno neplaćeni ili čak samo preplaćeni računi.

 

 

 

  07/2016

  Kod izvoza u XML može se birati oznaka novog reda u datoteci. U Osobnostima se sad nalazi opcija za
izbor oznake. Postoje četiri mogućnosti: None/CR/CR+LF/LF. Zbog ograničenja pojedinih editora na razli-
čitim platformama ponekad se datoteke ne prikazuju ispravno i zato je ovdje moguće prilagoditi izvoz tako
da bude čitljiv na Macu, Windowsima i Linuxu.

  ...

  Napravljena je kombinirana analitička kartica kupaca i dobavljača koja sažima podatke o otvorenim ra-
čunima iz evidencije prenešenih računa sa evidencijom iz analitike po kontima kupaca i dobavljača. U
pitanju su tzv. 'Combo kartica kupaca [A]' i 'Combo kartica dobavljača [A]'. Sintetičke combo kartice su
postojale od ranije.

  Ukoliko se ne upiše šifra kupca izlistati će sve kupce. Automatski se podrazumijeva cijeli promet sa
prenešenim računima i sve poslovne jedinice tako da tu nije potrebno ništa birati. Listaju se računi po
kronologiji, pripadna knjiženja koja su vezana uz taj račun su zbrojena u istom redu u kolonama Duguje i
Potražuje. Knjiženja koja ne pripadaju niti jednom računu su izlistana posebno, kosim slovima. Na ovaj
način se vide svi računi bez obzira da li su proknjiženi a isto tako se vide i sva knjiženja, bez obzira
da li su povezana uz neki račun.

  Unutar modula 'Knjige & Liste', unutar grupe 'Kartica konta' nalaze se 'Combo kartica kupaca [A]' i
'Combo kartica dobavljača [A]'.

  06/2016

  Dodana je podrška za SEPA format izvoza virmana, zamjena za nekadašnji FINA format Zbrojnon naloga.

  Program kod spremanja nudi 001 kao završetak naziva XML datoteke a po potrebi se to može promijeniti
u veći broj kada se isti dan šalje druga datoteka s uplatama.

  05/2016

  Gotovo svi ispisi iz programa imaju opciju izvoza u vanjsku datoteku za kasniji uvoz u neki drugi program,
npr. MS Excel. Sada je u modulu 'Knjige & Liste' moguće izvoz napraviti i biranjem naredbe 'Spremi pod...'
u izborniku 'Datoteka'. Naredba 'Ispiši...' iz istog izbornika naravno šalje izabranu listu na pisač.

  Ukoliko se drži pritisnuta tipka 'Alt' prilikom biranja ove naredbe, izvoz ispisa će biti izvršen u Clipboard
odakle se jednostavno može podatke ubaciti u Excel biranjem naredbe 'Paste' iz izbornika 'Edit' ili iz trake
naredbi u novojim verzijama Excela.

  04/2016

  Tabele prometa su dobile jednostavnu metodu filtriranja prikazanih podataka jednostavnim dvoklikom na
bilo koju rubriku unutar stavki tabele. Npr. tabela knjiženja se tako dvostrukim klikom na iznos 127,90 kn
može u trenu pretvoriti u tabelu koja prikazuje samo redove koji sadrže spomenuti iznos. Ili ako se dvaput
klikne na neki datum, recimo 21.07.16, cijela tabela će se svesti na redove sa isključivo tim datumom. Ili
na vrstu knjiženja, npr. tip 'Izv' i u trenu se dobiju samo redovi knjiženja izvoda.

  U tabeli prometa artikla se tako mogu jednostavno i doista u trenu prikazati samo izabrana cijena ili količina
samo ulazi, samo izlazi, samo kad je isti kupac ili dobavljač ili samo međuskladišnice, itd.

  03/2016

  Rubrike koje sadrže numeričke podatke poput iznosa i količina sada imaju mogućnost upisa formula
za brzi izračun neke vrijednosti. Npr. u bilo koju rubriku cijene ili količine na računima može se upisati
izraz '23+10,5' i nakon prelaska u drugu rubriku upis će biti pretvoren u '33,50'.

  Dodatno, u rubrike iznosa se može upisati iznos sa valutom za koju postoji tečaj u aplikaciji. Npr. ako
se upiše '100EUR' to ce biti pretvoreno u kunski iznos prema tečaju na datum dokumenta.

  Ovakvi obračuni ponekad mogu prevariti korisnika pa je dobro znati da li je prethodno bio upisan zaista
željeni izraz. To je razlog zašto se u niže spomenutoj Konzoli vidi trag cijelog obračuna. Ukoliko je bilo
upisano '3*17,85' a trebalo je biti '3*17,58' dobiven je rezulatat '53,55' umjesto željenog '52,74'. U konzoli
se vidi cijeli izraz '3 * 17,85 = 53,55' i tako se može uvidjeti pogreška.

  02/2016

  Dodana je Konzola, svojevrsni preglednik događaja. Poruke koje bi ometale korisnika kod normalnog
rada u programu a mogu se povremeno pokazati kao korisne, sada se vide u Konzoli. Kao primjer poruke
koja se vidi u Konzoli postoji izvor prodajne cijene koja se prebacuje prilikom izdavanja računa. Ovdje
piše da li je cijena preuzeta s kalkulacije, nivelacije ili same evidencijske kartice artikla.

  Unutar modula 'Knjige & Liste', unutar izbornika 'Procesi' nalazi se naredba 'Konzola...'.

  01/2016

  Dodana je podrška za e-Račun koji se mogu slati izravno iz modula za izrazne račune. Najprije se prikaže
prozor u kojem je potrebno upisati nekoliko dodatnih podataka (koji će biti zapamćeni za iduće slanje)
i nakon toga se stvara PDF verzija računa koja se zatim uvrštava u XML verziju računa koji se šalje na
servis Moj-eRačun - https://www.moj-eracun.hr/

  Unutar modula 'Izlazni Računi', unutar izbornika 'Procesi' nalazi se naredba 'Izvoz eRačuna...'.

  11/2015

  Sada postoji potpuno novi prozor sa sadržajem cijele Glavne knjige u kojem je moguće pregledavati
i pretraživati sva knjiženja po nekoliko kriterija. Moguće je ograničiti prikazane podatke po vrsti
knjiženja, po razdoblju, datumu i broju proknjiženog dokumenta, po kontu ili opisu knjiženja.

  Postoji i mogućnost ispisa ovako filtriranih knjiženja a u zaglavlju tabele postoje opcije za izvoz
odnosno kopiranje jednog stupca ili cijele tabele u Clipboard pa zatim u Excel ili bilo koju drugu
aplikaciju.

 

  Unutar modula 'Knjiženja', unutar izbornika 'Procesi' nalazi se naredba 'Pregled Glavne Knjige...'.

  10/2015

  Napravljeno je automatsko spremanje dokumenata na lokalni disk prije slanja dokumenta na server.
Ako dokument iz bilo kojeg razloga nije uspješno spremljen, kod ponovnog ulaska u program biti će
učitan izvorni dokument koji je tada moguće ponovo spremiti na server.

  09/2015

  VirmanD - iPhone aplikacija za učitavanje uplatnica u telefon i formiranje datoteke koja se šalje na
desktop i zatim u internet bankarstvo. Rijetke banke imaju iOS aplikaciju za pravne osobe. Uplatnice
koje imaju bar kod na dnu kakve šalju T-Com, Vip, B-net, HEP itd. sadrže točan poziv na broj i IBAN
i nema ih potrebe prepisivati ručno u internet bankarstvo.
 
  Potreban je iOS 7 ili noviji. Pogledajte demonstraciju i kratke upute za korištenje.

  04/2013

  Dovršen modul za fiskalizaciju za Mac OSX kao i za Windows verziju programa. Potrebno je imati Mac
računalo sa Intel Core 2 Duo procesorima i verzijom sistema OSX 10.6 ili višom. Na Windowsima podržan
je Windows XP ili noviji.

  12/2008

  Izrada verzije programa Bouquet za Mac OS X privedan je kraju tako da je u prosincu 2008. godine
započet Beta program koji svima omogućuje testiranje programa na vlastitom računalu i prijavu
uočenih problema.

* Bouquet za Mac OS X - Beta program Prosinac 2008

  03/2008

  Dodana je nova tehnička napomena o hiperlinkovima u programu Delovski Bouquet. Rubrike koje imaju
sposobnost prikazivanja kontekstualnog izbornika dobiju plavu podvaku kada iznad njih dođete mišem:

* TN 010 - Hiperlinkovi

Hyperlinkovi Mac   Hyperlinkovi Mac   Hyperlinkovi Mac

U ovom primjeru prikazan je kontekstualni izbornik vezan uz šifre artikala na svim dokumentima
koji sadrže rubrike za unos artikala. Nakon pristiska na desnu tipku miša pojavljuje se izbornik
sa naredbama za brzi skok na samu evidencijsku karticu kojom je šifra zavedena, prometne kartice,
pregled prometa po artiklu isključivo za kupca sa ovog dokumenta ili tabelu prometa, novi prozor
koji na zgusnut način prikazuje sve transakcije po artiklu, a koji pruža dodatne hiperlinkove na
cijeli niz drugih dokumenata.

  01/2008

Dodana je nova tehnička napomena koja je izuzetno aktulna u doba inventura usklada stanja po maloprodajnim
mjestima:

* TN 009 - Usporedba Obrasca KP s Robnim Stanjem

  11/2007

Dodano je nekoliko novih dokumenata u Tehničke napomene:

* TN 006 - Razmjena Windows >> Mac

* TN 007 - Razmjena Mac >> Windows

* TN 008 - Transport izvan RH

  02/2007

Kod razmjene podataka napravljene su preinake kojima je sada moguće na bolji način pratiti sadržaj uvezenih
podataka. Dodano je nekoliko check boxeva (izbornih kvadratića) tako da je sada moguće uključiti ispis liste
uvezenih zapisa. Dodatno je moguće izabrati da li da se na popis uvrste samo postojeći dokumenti koji su kod
razmjene morali biti izmijenjeni ili baš svi uvezeni dokumenti paljenjem kvadratića 'prikaži sve razlike'.

Razmjena Mac Razmjena Mac

Dodana je i opcija kojom se zaparvo ništa ne uvozi u otvoreni sustav, već se samo uspoređuju zapisi između
dva sustava datoteka paljenjem kvadratića 'Samo usporedba' i na taj način se prije svakog uvoza može vidjeti
što će sve biti izmjenjeno prilikom razmjene podatak.

  05/2006

Novost na web stranici su Tehničke napomene, kratki dokumenti koji pobliže opisuju pojedini segment programa,
a najčešće su to funkcije u programu koje se koriste ponekad i tada je korisno imati pri ruci detaljne upute.

* TN 001 - Redoslijed dokumenata

* TN 002 - Uvoz podataka

* TN 003 - Porezna obveza i Obrazac PDV

* TN 004 - Razmjena podataka

* TN 005 - K&L Spremnik

  01/2006

Na prozoru ulaznih računima došlo je do malih izmjena u prvom redu zbog dodavanja nove stope
od 10% i sada se na lijevom dijelu prozora pojavio gumb 'PDV...' kojim se poziva dijalog za detaljan
upis poreza kada je to potrebno. U velikoj većini slučajeva, upis ulaznog računa može se obaviti kao
i ranije, upisom samo iznosa po stopi 22% i eventualno prolaznih stavki.

PDV 2006

Prikazan je ulazni račun u glavnom prozoru ulaznih računa i zatim dijalog za detaljan upis PDV-a
ukoliko je to zaista potrebno kada račun sadrži i pdv po stopi 0% ili 10% ili kad su neke stavke
računa i oslobođeno plaćanja PDV-a.

PDV 2006

  09/2005

Windows verzija privedena je kraju tijekom rujna. Demo verzija za Windowse podignuta je na ove Web
stranice 23. rujna kad je za mnoge zadnji dan ljeta, a za druge prvi dan jeseni. Svejedno, Bouquet za
Windowse dostupan je za skidanje tj. download.

The Eagle has landed

Windows verzija kompatibilna je sa Windows 98, Me, 2000 i XP verzijama sistema. Nakon skidanja
i instalacije pogledajte brze upute sa opisom osnova za rad u programu. Program Bouquet
ne instalira niti jedan DLL ili sličan dodatak koji bi mogao utjecati na rad vaseg računala. Jednako tako,
program Bouquet nije niti posebno zahtijevan - ukoliko radi printanje iz WordPada onda i Bouquet printa.

Classic Windows Look

  01/2005

Windows verzija programa za računovodstvo i knjigovodstvo Bouquet imati će svoju premijeru tijekomljeta 2005. godine. Prenesena je cijela funkcionalnost programa MK Bouquet za Macintosh.

Posebna tehnologija ostvarila je mogućnost istovremenog razvoja obije verzije tako da niti jedna odverzija neće nimalo zaostajati za drugom.

  01/2004

Započet rad na Windows verziji. Demo verzija Bouquet za Windowse biti će dostupna tijekom 2005. godine.

  12/2002

U vezana konta dodane su rubrike sa kontima koji neće biti prikazani u pregledu otvorenih stavaka. S ovom opcijom treba biti pažljiv pošto taj saldo neće biti prenesen niti u iduću godinu.

Dodana su i konta koja ne ulaze analitički u osnovnu bilancu, tj. bilancu koja prikazuje svu analitiku osima analitike kupaca dobavljača. Analitička verzija bilance prikazuje sva konta, sintetička bilanca prikazuje samo sintetička konta a osnovna bilanca preskače analitiku kupaca i dobavljača, analitiku vezanih konta adresara a po novom i ovdje upisana konta i za sve njih će se prikazati samo sintetika.

  09/2002

Dopunjena je automatika izrade grupnih nivelacija.

Kada je potrebno izmijeniti cijenu većem broju artikala prema nekim pravilima, može sekoristiti naredba 'Grupna nivelacija' iz izbornika 'Procesi'.

Ukoliko artikli imaju oznaku grupe kojoj pripadaju, moze se pri izradi nivelacijekoristiti ta podjela. S druge strane, ukoliko sama šifra artikla ujedno sadrži i oznaku pripadanja nekoj grupi, treba izabrati opciju grupiranja prema dijelu šifre.

Dodatno je moguće filtrirati samo one artikle koji imaju maržu odnosno nabavnu cijenuunutar određenih granica.

Potrebno je zatim zadati da li se cijene dižu ili snižavaju i za koji postotak, ili se radio korekciji marže na željeni postotak. Na kraju je moguće izabrati i da li je potrebno zaokružitikonačnu cijenu. Moguće je izabrati zaokruživanje na cijeli kunski iznos bez lipa, na podjeluzaokruzenja na 50 lipa i cijeli iznos i eventualno zaokruzivanje na "psihološke" vrijednostisa ",49" i ",99" lipa.

Istovremeno sa ovim izmjenama izvrsenim kod formiranja grupne nivelacije, dodan je i hiperlinkzaokruživanja na sve vrijednosne iznose unutar svih dokumenata u programu.

  07/2002

Sitne nadopune unutar Popisa robe

Na rabriku 'Naziv:' u koju se upisuje ime artikla ili usluge, dodan je hiperlink koji u Spremnik (engl. Clipboard) kopira naziv artikla, njegovu šifru, bar code te veleprodajnu i maloprodajnu cijenu da bi ih se naredbom Paste zalijepilo u Excel ili Apple Works. Na taj način se moze na brzinu idvojiti svega nekoliko artikala kod kreiranja specifičnog cijenika kakav ne postoji unutar programa MK Boukuet.

Korisnici sa Bar code čitačem (Citacem EAN kodova) mogu sada očitati bar code sa nekog artikla kada su unutar modula Popis robe i ukoliko se traženi bar code pronađe, pripadni artikl će biti automatski prikazan. I dalje je moguće birati naredbu Nađi, pa tamo tražiti željeni artikl, ali novi način trazenja je ipak brži i jednostavniji.

  04/2002

Rade se place....

U međuvremenu je dodano par stvari za kontrolu sadržaja količinskih ispisa. Uz filter za količinu moguce je izabrati opciju 'Po izboru...' i u novom prozoru koji se tada pojavljuje može se posebno označiti koje artikle želimo na popisu, ovisno o njihovom stanju.

Izbor 'Po izboru...'.

Tri grupe za biranje ciljane količine.

1) Lista samo one koje imaju tocno izabranu količinu ili onu unutar nekih granica. Recimo, listaj samo one kojih ima tocno 10 ili druga podvarijanta, samo one one kojih ima između npr. 9,8 i 10,2.

2) Druga varijanta usporedjuje količine po poslovnim jedinicama. Dobra je recimo za pronaći stvari koje idu samo u veleprodaji, ali ne i u maloprodaji.

3) Ova varijanta je korisna kod pronalazenja artikala koji slabo idu, ili pak onih koji se odmah prodaju. Izlistaj dakle one kojima je izlaz ispod 10% ulaza ili recimo one kojima je izlaz preko 90% ulaza.

  03/2002

Osnovni program trenutno miruje zbog izrade programa za obračun plaća koje će vjerojatno biti koliko toliko upotrebljive do sredine travnja. Do ljeta će plaće biti polirane i dotjerivane kada bi se trebale pojaviti i dvije verzije:

   a) Osnovna varijanata - jeftino i jednostavno

   b) Proširena varijanata - malo skuplje, ali s podrškom za odbitke, detaljnu

       evidenciju rada, izradu diskete za Regos i banke itd.

Detalji će biti objavljeni ovdje u programskom dnevniku za mjesec travanj.

  02/2002

U tabelu prometa po artiklima dodana je i mogučnost pregleda prometa po svim poslovnim jedinicama. Na ovaj način se jednostavno moze pogledati kako se neki artikl kretao po poslovnim jedinicama i koje je ukupno stanje po svim skladištima unutar poduzeća.

Najbolje se to vidi na primjeru danom u sljedece 3 slike.

Promet u VP, prijenos međuskladišnicom u SA (Samobor).

Ukupni prometi po svim poslovnim jedinicama, u MP nije bilo prometa.

Prijenos iz VP i prodaja firmi Titanic

  01/2002

Dodana je tabela pregleda prometa po artiklima. Poziva se hiperlinkom iz svih rubrika šifre artikla. Kronoloski je prikazan promet unutar tekuće poslovne jedinice, a po želji se moze vezati uz evidencijske kartice artikala tako da se listanjem po artiklima promet u tabeli odnosi na prikazani artikl. Tabela na sebi sadrži hiperlinkove na evidencijsku karticu artikala, hiperlinkove na sve izvorne dokumente (račune, kalkulacije, nivelacije, itd.) i hiperlink na sve iznose (obračun i prikaz u valutama).

Posebno se bira promet unutar robnog, a posebno unutar skladišta materijala.

 

Dodana je tabela knjiženja po kontu. Poziva se hiperlinkom iz svih rubrika konta, a prikazuje po izboru sva knjiženja ili samo otvorene stavke. Po zelji se moze slijepiti uz evidencijsku karticu konta pa tabela mijenja svoj sadržaj ovisno o trenutno prikazanom kontu. Kada je otvoren dokument knjiženja, nakon zatvaranja nekog računa i spremanja knjiženja, klikom na tabelu konta i njenim premještanjem u prvi plan se ažuriraju otvorene stavke kako bi prikazivale novonastalo stanje. Tabela na sebi sadrži hiperlinkove na evidencijsku karticu konta, hiperlinkove na sve izvorna knjiženja kao i hiperlinkove na dugovne i potražne iznose (obračun i prikaz u valutama). Sa desne strane se nalaze i kvadratići za obracun međuzbrojeva.

Knjiženja po kontu 1200002.

Samo otvorene stavke za konto.

 

Demo Macintosh Demo Windows Delovski   |  Uvodni opis   |  Kompatibilnost i instalacija   |  Rose of the Week Povratak na uvodnu